Tuesday, August 14, 2012

SemogaFicture:this

Ada senyum yang terdiam di sudut pagi ini, aku malu-malu untuk mengakuinya. Aku suka senyum itu.

Semoga itu bukan untuk sekedar menemani pagi saja, semoga ada waktu yang lama. Hingga nanti. Semoga.

No comments: